سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com 2017-12-18T03:27:27+01:00 mihanblog.com گلچین داستان ها و پند هایی که ا سید جواد ذاکر در بین مجالس ذکر کرده اند به صورت صوتی 2017-11-28T00:04:20+01:00 2017-11-28T00:04:20+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/781 روح الله گلچین داستان ها و پند هایی که ا سید جواد ذاکر در بین مجالس ذکر کرده اند به صورت صوتی5 ساعت و چهل دقیقه فایل صوتی** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است گلچین داستان ها و پند هایی که ا سید جواد ذاکر در بین مجالس ذکر کرده اند به صورت صوتی

5 ساعت و چهل دقیقه فایل صوتی


http://s6.picofile.com/file/8259851718/011.jpg

** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **


کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است
http://s1.picofile.com/file/8260703842/425430264_61981.jpg
http://s6.picofile.com/file/8254219918/5_6_.gif

]]>
سید جواد ذاکر-گلچین مداحی های ترکی به صورت صوتی 2017-11-27T01:26:00+01:00 2017-11-27T01:26:00+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/780 روح الله سید جواد ذاکر-گلچین مداحی های ترکی به صورت صوتییک ساعت و سی و هفت دقیقه فایل صوتی سید جواد ذاکر-گلچین مداحی های ترکی به صورت صوتی

یک ساعت و سی و هفت دقیقه فایل صوتی


http://s3.picofile.com/file/8195219018/clic_14_.gifhttp://s3.picofile.com/file/8195219018/clic_14_.gif


http://s6.picofile.com/file/8195219042/clic_16_.gif


http://s2.picofile.com/file/8263549268/%D8%B4%DB%8C%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%85_11_.jpg
]]>
سید جواد ذاکر-گلچین محرم81 قزوین به صورت صوتی 2017-11-27T01:22:56+01:00 2017-11-27T01:22:56+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/779 روح الله سید جواد ذاکر-گلچین محرم81 قزوین به صورت صوتی2 ساعت فایل صوتی سید جواد ذاکر-گلچین محرم81 قزوین به صورت صوتی

2 ساعت فایل صوتی

http://s7.picofile.com/file/8259490768/47.gifhttp://s6.picofile.com/file/8259490718/93.gif

http://s7.picofile.com/file/8259490168/4_2_.jpg


http://s8.picofile.com/file/8302845684/%DB%B8%DB%B4_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D9%82%D9%85.jpg]]>
سید جواد ذاکر-اواخر صفر در علمدار مشهد به صورت صوتی 2017-11-27T01:21:35+01:00 2017-11-27T01:21:35+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/778 روح الله سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی و حاج مهدی اکبری و حاج احد قدمی -اواخر صفر در علمدار مشهد به صورت صوتیدو ساعت فایل صوتی** پخش اختصاصی **کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی و حاج مهدی اکبری و حاج احد قدمی -اواخر صفر در علمدار مشهد به صورت صوتی

دو ساعت فایل صوتیhttp://s7.picofile.com/file/8248500426/download_file.gif

http://s1.picofile.com/file/8264073668/jh.jpg

** پخش اختصاصی **


کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است

]]>
سید جواد ذاکر-گلچین مداحی ها در شیفتگان حضرت رقیه (س) به صورت صوتی 2017-11-27T01:20:00+01:00 2017-11-27T01:20:00+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/777 روح الله سید جواد ذاکر-گلچین مداحی ها در شیفتگان حضرت رقیه (س) به صورت صوتیدو ساعت و سی و سه دقیقه فایل صوتی سید جواد ذاکر-گلچین مداحی ها در شیفتگان حضرت رقیه (س) به صورت صوتی

دو ساعت و سی و سه دقیقه فایل صوتی


http://s6.picofile.com/file/8254219784/3_1_.gif

http://s1.picofile.com/file/8264184350/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%84.jpg

]]>
سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی -اربعین84 زنجان به صورت صوتی 2017-11-27T01:18:18+01:00 2017-11-27T01:18:18+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/776 روح الله سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی -اربعین84 زنجان به صورت صوتیاین جلسه دو ساعت و سی و پنج دقیقه می باشد سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی -اربعین84 زنجان به صورت صوتی

این جلسه دو ساعت و سی و پنج دقیقه می باشد


http://s6.picofile.com/file/8249072976/click.gif


http://s7.picofile.com/file/8251965084/4_4_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8264296426/%D8%AD%D8%B4%D9%86%D8%A7.jpg


]]>
سید جواد ذاکر-شهادت حضرت رقیه (س) کاشان به صورت صوتی 2017-11-27T01:16:48+01:00 2017-11-27T01:16:48+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/775 روح الله سید جواد ذاکر  و استاد زیزک کار و  کربلایی حمید علیمی و کربلایی سید علی مومنی وذاکرین دیگر-شهادت حضرت رقیه (س) کاشان به صورت صوتی2 ساعت و 36 دقیقه فایل صوتی** پخش اختصاصی **کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است
  1. سید جواد ذاکر  و استاد زیزک کار و  کربلایی حمید علیمی و کربلایی سید علی مومنی وذاکرین دیگر-شهادت حضرت رقیه (س) کاشان به صورت صوتی
2 ساعت و 36 دقیقه فایل صوتی


http://s7.picofile.com/file/8259594526/4_7_.png
http://s2.picofile.com/file/8264770892/%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%84.jpg

** پخش اختصاصی **


کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است


]]>
سید جواد ذاکر-شب دوم صفر83 به صورت صوتی 2017-11-27T01:15:17+01:00 2017-11-27T01:15:17+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/774 روح الله سید جواد ذاکر-شب دوم صفر83 به صورت صوتیدو ساعت و چهل دقیقه فایل صوتی** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است سید جواد ذاکر-شب دوم صفر83 به صورت صوتی

دو ساعت و چهل دقیقه فایل صوتی

** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **


کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع استhttp://s6.picofile.com/file/8255241134/4_3_.jpg

http://s2.picofile.com/file/8265247392/k.jpg
]]>
سید جواد ذاکر-صفر-حرم امام رضا (ع)84 صوتی 2017-11-27T01:12:11+01:00 2017-11-27T01:12:11+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/773 روح الله سید جواد ذاکر و کربلایی حسین عینی فرد-صفر-حرم امام رضا (ع)84 صوتی3 ساعت فایل صوتی در قالب یک فایل سید جواد ذاکر و کربلایی حسین عینی فرد-صفر-حرم امام رضا (ع)84 صوتی

3 ساعت فایل صوتی در قالب یک فایل

http://s6.picofile.com/file/8259490718/93.gif

http://s7.picofile.com/file/8259490168/4_2_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8265744284/uy.jpg
]]>
صحبت های استاد دارستانی درباره اینکه سید جواد خودش گفت دوست دارم کنار رسول ترک دفن شوم 2017-11-27T01:08:02+01:00 2017-11-27T01:08:02+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/772 روح الله پخش برای اولین بار-صحبت های استاد دارستانی درباره این که ا سید جواد ذاکر خودش گفته بود دوست دارم کنار رسول ترک خاک بشم به صورت تصویری[] پخش برای اولین بار-صحبت های استاد دارستانی درباره این که ا سید جواد ذاکر خودش گفته بود دوست دارم کنار رسول ترک خاک بشم به صورت تصویری

[
]
]]>
سید جواد ذاکر-گلچین مداحی صوتی 2017-11-27T01:02:08+01:00 2017-11-27T01:02:08+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/771 روح الله سید جواد ذاکر-گلچین مداحی صوتی6 ساعت وچهل دقیقه سید جواد ذاکر-گلچین مداحی صوتی

6 ساعت وچهل دقیقه


http://s7.picofile.com/file/8253522300/4_1_.jpg

http://s7.picofile.com/file/8266312892/%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A8.jpg

http://s6.picofile.com/file/8253576192/6.gif

]]>
سید جواد ذاکر-رمضان 81 (صوتی) 2017-11-18T01:19:27+01:00 2017-11-18T01:19:27+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/770 روح الله سید جواد ذاکر-رمضان 81 (صوتی)40 دقیقه در قالب یک فایل صوتی سید جواد ذاکر-رمضان 81 (صوتی)

40 دقیقه در قالب یک فایل صوتی

http://s3.picofile.com/file/8195219018/clic_14_.gifhttp://s3.picofile.com/file/8195219018/clic_14_.gif


http://s6.picofile.com/file/8195219042/clic_16_.gif

http://s7.picofile.com/file/8235717626/safar2.jpg
]]>
سید جواد ذاکر و حاج احمد واعظی -شهادت حضرت علی (ع)81 قزوین (صوتی) 2017-11-18T01:16:34+01:00 2017-11-18T01:16:34+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/769 روح الله سید جواد ذاکر و حاج  احمد واعظی -شهادت حضرت علی (ع)81 قزوین به صورت صوتی77 دقیقه در قالب یک فایل صوتی سید جواد ذاکر و حاج  احمد واعظی -شهادت حضرت علی (ع)81 قزوین به صورت صوتی

77 دقیقه در قالب یک فایل صوتی

http://s3.picofile.com/file/8195219018/clic_14_.gifhttp://s3.picofile.com/file/8195219018/clic_14_.gif


http://s6.picofile.com/file/8195219042/clic_16_.gifhttp://uupload.ir/files/zcvc_daoa.jpg
]]>
سید جواد ذاکر و استاد عینی فرد -داراسلام تهران رمضان 84 به صورت صوتی 2017-11-16T11:24:23+01:00 2017-11-16T11:24:23+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/768 روح الله سید جواد ذاکر و استاد عینی فرد -داراسلام تهران رمضان 84 به صورت صوتی50 دقیقه در قالب یک فایل صوتی سید جواد ذاکر و استاد عینی فرد -داراسلام تهران رمضان 84 به صورت صوتی

50 دقیقه در قالب یک فایل صوتی


http://s3.picofile.com/file/8195219034/clic_15_.gifhttp://s9.picofile.com/file/8279340700/kj.jpg
]]>
سید جواد ذاکر-رمضان 84 به صورت صوتی 2017-11-16T11:21:48+01:00 2017-11-16T11:21:48+01:00 tag:http://levaozzeynab-zaker.mihanblog.com/post/767 روح الله مراسم ماه رمضان سال 84 با نوای زنده یاد سید جواد ذاکر به صورت صوتی110 دقیقه در قالب یک فایل صوتی** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است مراسم ماه رمضان سال 84 با نوای زنده یاد سید جواد ذاکر به صورت صوتی

110 دقیقه در قالب یک فایل صوتی

** پخش اختصاصی وب تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر **


کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است


http://s9.picofile.com/file/8279608300/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD%DB%8C.pnghttp://s8.picofile.com/file/8279598476/fffffffffff.jpg
]]>