سید جواد ذاکر بسم رب الحسین- چه خوبه ذاکرا باشند اهل ولا *که بعد مردن هم بشه یاد از اونا*به یاد ذاکری واسم شد خاطره*می بینم هر کی رو یاد سید ذاکره*این وبلاگ به عشق عمه سادات و به یاد ذاکر افسانه ای مرحوم آ سید جواد ذاکر ساخته شده است http://levaozzeynab-zaker.com 2018-03-21T06:55:56+01:00 text/html 2018-03-15T10:55:24+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله خواب حاج مرتضی پارسا از ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.com/post/873 <div style="text-align: center;">خواب حاج مرتضی پارسا از ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>** پخش اختصاصی **</strong></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>کپی برداری تنها با ذکر منبع بلا مانع است&nbsp;<br></strong></span></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>www.levaozzeynab-zaker.com</strong></span></p><div><br></div></div></div><div style="text-align: center;"><div id="15211245199346018"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GVeg9/vt/frame"></iframe></div></div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif"></div> text/html 2018-03-04T23:21:41+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر- 11 رمضان سال 83 (پخش از سایت نینوا) http://levaozzeynab-zaker.com/post/872 <div style="text-align: center;">سید جواد ذاکر- 11 رمضان سال 83</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;(پخش از سایت نینوا)</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><div id="15202226852943574"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YhHyj/vt/frame"></iframe></div></div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8254219918/5_6_.gif" alt="http://s6.picofile.com/file/8254219918/5_6_.gif"></div> text/html 2018-03-04T23:02:11+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله عکس جدید از زنده یاد سید جواد ذاکر سال 78 http://levaozzeynab-zaker.com/post/871 <div align="center">عکس جدید منتشر شده از زنده یاد سید جواد ذاکر سال 78<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8320942926/Instagram_1519980013832.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8320942926/Instagram_1519980013832.jpg" height="442" width="442"></div> text/html 2018-02-28T00:22:40+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله حاج مهدی مختاری به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.com/post/868 <div style="text-align: center;">حاج مهدی مختاری به یاد ا سید جواد ذاکر و حاج محسن فیضی وهمه قدیمی ها و نوکران ارباب</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15198138124886979"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/eu9RJ?data[rnddiv]=15198138124886979&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-02-26T06:32:37+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله اطلاعیه دوازدهمین سالگرد زنده یاد آسید جواد ذاکـر در هیات لوای الزینب (س) قم http://levaozzeynab-zaker.com/post/867 <div align="center">اطلاعیه دوازدهمین سالگرد زنده یاد آسید جواد ذاکـر در هیات لوای الزینب (س) قم<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8320401376/photo_2018_02_25_19_35_35.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8320401376/photo_2018_02_25_19_35_35.jpg" class="shrinkToFit" height="620" width="438"><br> </div> text/html 2018-02-24T05:37:49+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله اطلاعیه دوازدهمین سالگرد زنده یاد آسید جواد ذاکـر در سرخـاک سید http://levaozzeynab-zaker.com/post/866 <div align="center">اطلاعیه دوازدهمین سالگرد زنده یاد آسید جواد ذاکـر در سرخـاک سید<br><br>طراح : کربلایی امید شکری (وب یا حسین غریب مادر)<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8320222418/photo_2018_02_24_00_14_03.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8320222418/photo_2018_02_24_00_14_03.jpg" class="shrinkToFit" height="658" width="438"><br> </div> text/html 2018-02-08T06:50:53+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله ذاکر قسم به عشق تو تا حشر زنده ای http://levaozzeynab-zaker.com/post/864 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998568/sheklak1_3_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998568/sheklak1_3_.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">باور نمی کنم که تو در خواب خفته ای</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">صد ها حدیث عشق زدلدار گفته ای</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">تشییع تو مشایعتی بی نظیر بود</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">با یک نگاه فاطمه چون گل شکفته ای</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">ذاکر قسم به عشق تو تا حشر زنده ای</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 150%;" align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="AR-SA">در خاک قم چون گوهر ناب خفته ای</span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="line-height:150%"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi">&nbsp;</span></b></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998500/sheklak1_7_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998500/sheklak1_7_.gif" height="107" width="475"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998300/sheklak2_11_.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(12, 25, 33);"><img alt="http://s5.picofile.com/file/8112318200/%D9%84%D9%84.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8112318200/%D9%84%D9%84.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(12, 25, 33);" height="741" width="521"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(12, 25, 33);"><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998550/sheklak1_1_.jpg" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998550/sheklak1_1_.jpg" height="37" width="517"></div><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(12, 25, 33);"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(12, 25, 33);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif" alt="http://s5.picofile.com/file/8104998592/sheklak1_1_.gif"></div> text/html 2018-01-28T06:58:49+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر -صفر 85 مشهد (تصویری و صوتی و عکس) http://levaozzeynab-zaker.com/post/862 <div style="text-align: center;"><div>جلسه مشترک ا سید جواد ذاکر و حاج حسین سیب سرخی و کربلایی سید جعفر طباطبایی و حاج محسن صائمی در صفر 85 در مشهد به صورت تصویری و صوتی و عکس های جلسه در ادامه مطلب موجود می باشد</div><div><br></div><div>این جلسه 95 دقیقه می باشد که به صورت تصویری در اپارات و به صورت صوتی در پیکوفایل اپلود کردیم</div><div><br></div><div>منبع : سایت نینوا</div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img class="transparent" alt="http://s6.picofile.com/file/8226048876/nazar2_3_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8226048876/nazar2_3_.gif" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317898450/llll.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8317898450/llll.jpg" class="shrinkToFit" height="364" width="487"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><br style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><center style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><img src="http://s1.picofile.com/file/7993079137/nazar_3.gif" alt="" style="width: 335px; height: 75px;" height="117" width="465"><br><br></center><center style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: BYekan, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(234, 234, 234);"><p align="center"><strong><a href="http://zibasazeaisan.blogfa.com/" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(17, 17, 17);"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/68.gif" alt="" height="40" width="393" border="0"></a></strong></p><div><br></div></center></div> text/html 2018-01-15T23:15:12+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله حاج حسین سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.com/post/860 <div style="text-align: center;">حاج حسین&nbsp; سیب سرخی به یاد ا سید جواد ذاکر- وقتی&nbsp; که زائرم بیشتر از هر کسی یاد سید ذاکرم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کانال تخصصی زنده یاد سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;">@levaozzeynabzaker</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15160710928569575"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/WMcXm/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2018-01-08T00:28:49+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله حاج نریمان پناهی به یاد سید جواد ذاکر http://levaozzeynab-zaker.com/post/859 <div style="text-align: center;">حاج نریمان پناهی به یاد ا سید جواد ذاکر</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;">ویدئو کلیپ مراسم عزاداری شهادت حضرت ام البنین(1395) هیئت فرهنگی مذهبی جنت العباس کاشان نوای کربلایی نریمان پناهی -- پشتیبانی و ضبط: خانه هنر پلان3</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15153839671557414"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/XiEyk/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2017-12-05T22:25:26+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله مصاحبه کربلایی سید علی مومنی و صحبت هایشان درباره ا سید جواد ذاکر-اذر96 http://levaozzeynab-zaker.com/post/856 <div style="text-align: center;">مصاحبه کربلایی سید علی مومنی و صحبت هایشان درباره ا سید جواد ذاکر-اذر96</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[<div id="15125253895700648"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Er5u2/vt/frame"></iframe></div></div>]</div> text/html 2017-11-30T00:11:11+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-میلاد حضرت علی(ع) سال80 به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/827 <div align="center">سید جواد ذاکر-میلاد حضرت علی(ع) سال80 به صورت صوتی</div><div align="center"><br>50&nbsp; دقیقه فایل صوتی<br><br>پخش کامل صوتی برای اولین بار<br></div><div align="center"><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8312884142/zaker_milad_hazrate_ali80_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884184/0_icon_6_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884184/0_icon_6_.jpg"></a><br><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8239413400/milad_hazrat_ali80.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8239413400/milad_hazrat_ali80.jpg" width="434" height="325"><br> </div> text/html 2017-11-30T00:09:40+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-شهادت حضرت رقیه (س)83 در مشهد به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/826 <div align="center">سید جواد ذاکر و حاج مهدی اکبری و حاج احمد واعظی -شهادت حضرت رقیه (س)83 در مشهد به صورت صوتی<br><br>52&nbsp; دقیقه فایل صوتی<br><br>پخش صوتی کامل برای اولین بار<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312884126/zaker_shahdate_hazrate_roghayeg83_mashhad_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884500/0_icon_13_.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884500/0_icon_13_.gif" class="transparent"></a><br><br><span dir="RTL" style="font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8243089626/11.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8243089626/11.jpg" width="485" height="365"><br></span><br><br><font color="#FF0000"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif" src="http://s6.picofile.com/file/8195219076/clic_17_.gif"></font><br> </div> text/html 2017-11-30T00:08:07+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-میلاد امام حسین (ع) در تهران سال82 به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/825 <div align="center">سید جواد ذاکر و کربلایی حمید علیمی و حاج محسن فیضی -میلاد امام حسین (ع) در تهران سال82 به صورت صوتی<br><br>54 دقیقه فایل صوتی<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8312884076/zaker_milad_emam_hosein_82_tehran_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8312884284/0_icon_8_.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8312884284/0_icon_8_.jpg" width="354" height="354"></a><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8247247450/za_fe.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8247247450/za_fe.jpg" width="474" height="356"><br> </div> text/html 2017-11-29T21:20:51+01:00 levaozzeynab-zaker.com روح الله سید جواد ذاکر-اواخر صفر-موکب زنجانی ها به صورت صوتی http://levaozzeynab-zaker.com/post/824 <div align="center">ا سید جواد ذاکر&nbsp; و استاد عینی فرد و استاد حاج اصغر زنجانی -اواخر صفر-موکب زنجانی ها به صورت صوتی</div><div align="center"><br>55 دقیقه فایل صوتی<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8312884034/zaker_safar_mokeb_azariha_1_.mp3.html" target="" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8312884226/0_icon_7_.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8312884226/0_icon_7_.gif" class="transparent"></a><br><br><br><img class="shrinkToFit" alt="http://s6.picofile.com/file/8243411826/%D8%B5%D9%81%D8%B183_%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1_.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8243411826/%D8%B5%D9%81%D8%B183_%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C_1_.jpg" width="438" height="328"><br> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div>